Vågå pu-bustader - Finntunet

Vågå pu-bustader - Finntunet

0.00

Prosjektet omfattar 12 bustader for psykisk utviklingshemma, fellesrom samt administrasjon.  Anlegget er delt i to, med 6 bueiningar med innvendig tilkomst frå gang, og 6 bueiningar med utvendig overdekka tilkomst.  Alle bueiningane har eigne små private uterom/hagar.

Fellesrom er plassert sentralt, med god nærleik til dei fleste bueiningane og hovudinngang.

Eit viktig premiss for prosjektet var å unngå institusjonspreg, då dette er heimen til menneske over lang tid.

Add To Cart