Stryn omsorgssenter. Konkurranse

Stryn omsorgssenter. Konkurranse

0.00

Plan- og designkonkurranse for tilbygg og ombygging av eksisterande sjukeheim i Stryn.  Arkitektfirma Jon Vikøren as og 4 andre firma blei prekvalifisert.  Det vart levert 5 konkurranseforslag.  Etter juryen si vurdering, kom vårt forslag på ein god 2. plass.

Prosjektet sin grunnidé er å etablere ein enkel og oversiktleg trafikal hovudstruktur.  Dette vert løyst ved å etablere ei bueforma hovudkommunikasjonsåre som går aust-vest på tomta.  Både eksisterande bygg og nybygga knyttar seg til denne.

 

 

Add To Cart