Sognekraft kontorbygg

Sognekraft kontorbygg

0.00

Kontorbygg for Sognekraft med 40 kontorarbeidsplasser med tilhøyrande møterom, kantine, servicerom og personalrom.  Bygget er på to etasjar.

Uteområdet er en del Vik kommune sin parkmessige utforming, slik at ein får eit felles opphaldsområde mot resten av sentrum.  Bygget danner ein "endevegg" i sentrumsbildet.

 

 

Add To Cart