Skjåk HFF-bustader

Skjåk HFF-bustader

0.00

Skisseprosjekt for Skjåk kommune.  Bufellesskap med 5 faste bustader, eit fellesbygg med 3 avlastningsrom og opphaldsrom for alle bebuarar, samt administrative rom og birom.

Det er i hovudsak lagt opp til saltak med innslag av flate tak.  Dette for å gi mindre volum, og eit estetisk uttrykk som består av fleire små bygg/hus.

 

 

Add To Cart