Hylkjebakken bofellesskap

Hylkjebakken bofellesskap

0.00

Prosjekt med bustader for multifunksjonshemma personar der det er lagt stor vekt på universell utforming og tilpassing for bebuarar som med store behov for heildøgnspleie, hjelp og støtte.

Eit utfordrande prosjekt med omsyn at tomta er liten og bratt i høve romprogram, støyproblem frå hovudvegg som ligg rett ved tomta og køyretilkomst til begge plan.

Vi har utarbeid skisseprosjekt og totalentreprisegrunnlag med tiltransportering til totalentreprenør i byggetida.

Add To Cart