Bustader for funksjonshemma i Vik

Bustader for funksjonshemma i Vik

0.00

Prosjekt omfattar 7 bustader for funksjonshemma, trenings-/avlastningsbustad, fellesstove og personalrom.

Byggningen har tre separate bygningskroppar med saltak, som er bunde saman med ein mellomliggande bygningsdel med flatt tak for å bryte ned bygningsvolumet.

Tomta ligg mellom Vik bygde- og sjukeheim, Vik helsesenter og eit bustadområde.  Materialbruk, fargebruk og løysing er utrbeid for å tilpassa seg dei eksisterande bygningane i området.

Add To Cart