Øenmarki-bustader for sal

Røyrvik Bygg og Betong as og Arkitektfirma Jon Vikøren as vann konkurransen om å utvikle bustader på Øenmarki.  Tomta ligg sentralt i Vik med kort gang og sykkelavstand til alle viktige tenester i Vik, og det er god variasjon på storleik og utforming av bueiningar.

Interessert: Ta kontakt med Røyrvik Bygg og Betong v/ Bjørn Magnar for nærare informasjon. 970 29 688.

Kjell Vikestad