Om Arkitektfirma Jon Vikøren as


Namn:

Arkitektfirma Jon Vikøren as

Foretaknr:

985 589 003 mva

Kontorlokale:

Firmaet held til i kontorbygg i Vik sentrum, bygd i 1985

Adresse:

Tomtebu 2,  6893 Vik i Sogn

E.post:

post@arkjv.no

Telefon:

57698950

Heimeside:

www.arkjv.no

Eigarforhold:

Aksjeselskap

Dagleg leiar:

Sivilarkitekt Lin Marie Vikøren

Bemanning:

4 sivilarkitektar

Tilknytingar:

Arkitektbedriftene i Norge

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Kompetanse:

Byggprosjektering

Prosjekteringsleiing

Prosjektleiing

Prosjektadministrasjon

Byggeleiing

Regulering og arealdisponering

Banksamarbeid:

Sogn Sparebank

Revisor:

RMS Norge as, statsautorisert revisor, Pb 136, 5701 Voss,  Tlf:56510400

IKT/Data:

Kontoradministrasjon og prosjektering på data sidan 1985.  Erfaring med DAK sidan 1990.