God Jul og Godt nytt år

VI YNSKJER ALLE VÅRE KUNDAR OG SAMARBEIDSPARTNARAR EI GOD JUL OG EIT GODT NYTT ÅR!

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i det nye året som kjem! I staden for å senda julekort, støtter Arkitektfirma Jon Vikøren as også i år Frelsesarméen med ei pengegåve.