Besøk og befaring på Øystre Slidre Helsetun

Øystre Slidre helsetun

Den 6.september var vi på besøk til Øystre Slidre helsetun som sto ferdig og vart teken i bruk i slutten av januar 2021. Helsetunet er på ca. 6.500 m2 og rommer 18 omsorgsbustader og 36 sjukeheimsrom med tilhøyrande administrasjon, produksjonskjøkken, vaskeri og dagaktivitetssenter.

På helsetunet fikk vi ei flott omvisning av byggherre og brukarar, med positive tilbakemeldingar bygd på erfaringar etter drift i eit drygt halvt år. Det er viktige og gode innspel å ta med vidare til neste prosjekt.

Under har vi lagt inn nokre av bildene frå omvisninga.

Bilder frå bygget.