0

Kreativitet, kvalitet & kompetanse

VI SØKER ETTER ARKITEKT.  Les mer under "Aktuelt".


Velkommen til Arkitektfirma Jon Vikøren AS

Med utgangspunkt i Vik i Sogn utfører Arkitektfirma Jon Vikøren AS arkitekt-, prosjekterings- og rådgjevingstenester på dei fleste aktuelle områder innanfor bygg- og arealplansektoren. 
Vi engasjerer oss i prosjekt i dei fleste bransjar, men har opparbeidd oss høg kompetanse på sjukeheimar og andre omsorgbygg. Sjå våre prosjekt.